Nyt æresmedlem i Dragør Badminton

11-05-2023

I forbindelse med generalforsamlingen blev Jan Erlands Petersen udnævnt som æresmedlem i Dragør Badminton. Jan har siden 1983 været bestyrelsesmedlem i en badmintonklub - først i Amagerland Badminton Klub og siden i Dragør Badminton da disse fusionerede i 2006.

Jan blev i slut 80'erne ungdomsformand i Amagerland og var blandt andet med til at arrangere træningsture til Tyskland samt et utal af andre fornøjelser for ungdomsspilerne. Sidenhen blev Jan formand for klubben, og var det også da Amagerland fusionerede med Dragør Badminton, og naturligvis trådte Jan også ind i bestyrelsen her.

Jan har siden 2006 været menigt bestyrelsesmedlem, veteranformand og har de sidste 7 år siddet som kasserer. Det er mennesker som Jan, der får det danske foreningsliv til at fungere, og det bliver om ikke umuligt, så særdeles svært at erstatte Jans frivilige arbejde i vores forening.

Jan har valgt at træde ud af bestyrelsen i år efter 40 års arbejde i denne. Vi skylder Jan en stor tak for hans mangeårige indsats i vores badmintonklub, og vi håber selvfølgelig, at han kommer forbi Hollænderhallen en gang i mellem og siger hej🏸

"For mig har det været spændende igennem alle årene at være med til at opretholde driften og præge udviklingen i klubberne, og så har det samtidigt givet en mængde gode og sjove oplevelse samt godt kammeratskab."

Jan Erlands Petersen