Æresmedlemmer Dragør Badminton

Dragør Badminton blev grundlagt for over 50 år siden og igennem tiden har mange af vores medlemmer gjort et kæmpe arbejde i klubben. Det er personer der har siddet i bestyrelsen i en lang årrække, været frivillig eller træner i ungdomsafdelingen eller på anden måde givet til klubben som ligger ud over det forventlige. Dragør Badminton kan ikke eksistere i dag, hvis ikke disse personer havde lavet det store arbejde for klubben og dens medlemmer.

 

Har du informationer om manglende æresmedlemmer, yderlige informationer om eksisterende eller andet, er du velkommen til at skrive til kontor@dragoerbadminton.dk 😊

Jan Erlands Petersen, 2023

I forbindelse med generalforsamlingen 2023 blev Jan Erlands Petersen udnævnt som æresmedlem i Dragør Badminton. Jan har siden 1983 været bestyrelsesmedlem i en badmintonklub - først i Amagerland Badminton Klub og siden i Dragør Badminton da disse fusionerede i 2006.

Jan blev i slut 80'erne ungdomsformand i Amagerland og var blandt andet med til at arrangere træningsture til Tyskland samt et utal af andre fornøjelser for ungdomsspilerne. Sidenhen blev Jan formand for klubben, og var det også da Amagerland fusionerede med Dragør Badminton, og naturligvis trådte Jan også ind i bestyrelsen her.

Jan har siden 2006 været menigt bestyrelsesmedlem, veteranformand og har de sidste 7 år siddet som kasserer. Det er mennesker som Jan, der får det danske foreningsliv til at fungere, og det bliver om ikke umuligt, så særdeles svært at erstatte Jans frivilige arbejde i vores forening.

Jan har valgt at træde ud af bestyrelsen i år efter 40 års arbejde i denne. Vi skylder Jan en stor tak for hans mangeårige indsats i vores badmintonklub, og vi håber selvfølgelig, at han kommer forbi Hollænderhallen en gang i mellem og siger hej🏸

Jørgen G. Johansen, 2019

Jørgen G. Johansen har haft utrolig mange roller i Dragør Badminton, og har sjældent lavet det samme i mange år i træk, da han altid har trådt til der hvor der har været brug for det. Jørgen var medlem af bestyrelsen i Dragør Badminton i godt og vel 30 år, fra slutningen af 80'erne og frem til hans pludselige død i 2021.

I 1993 blev han seniorformand og senere også holdleder for veteteranholdene. Jørgen var igennem mange år turneringsleder ved klubmesterskaberne, og stod for tilmelding af alle klubbens hold til kredsen i en tid, hvor det ikke var så simpelt som det er blevet idag. 

Jørgens ekspertise lå specielt omkring reglerne for holdsammensætningen og afvikling, og han har derfor også altid været tæt knyttet til vores holdturnering - både som aktiv spiller på seniorholdene, men i den grad også som veteranspiller senere i hans bestyrelsestid.

Igennem mange år stod Jørgen for bold- og tøjkontrakterne, og her er der blevet forhandlet mange gode aftaler i hus for Dragør Badminton. Jørgen har også solgt dusinvis af bolde til vores banemedlemmer gennem alle årene, og har i samme forbindelse styret boldleverancer og boldskabene med hård hånd.

I Jørgens sidste år i bestyrelsen besad han posten som veteranformand, referatskriver til bestyrelsesmøder samt kontakt til kommunen og kredsen.

Jørgen havde en enorm viden om hvordan man drev en succesfuld badmintonklub, og er en stor årsag til at Dragør Badminton har den succefulde historie som vi har.

Jørgen blev stemt ind som æresmedlem kort efter hans død - årsagen var hans utrættelige arbejde for Dragør Badminton igennem 30 år, hans lyst til at hjælpe til der hvor der var brug for det og sidst, men ikke mindst - hans smil, gode humør og lyst til at være en del af Dragør Badminton.

Tak til Jørgen for 30 gode år i Dragør Badminton!

Mogens Nygaard, 2009

De fleste medlemmer i Dragør Badminton, der er født i 90'erne eller tidligere, ved hvem Mogens Nygaard er. Mogens er nemlig Dragør Badmintons længstsidende bestyrelsesformand, badmintonspiller i klubben gennem 40 år og helt igennem foreningsmand.

Mogens var den 24. maj 1973 med til at grundlægge Dragør Badminton og 10 år senere trådte han til som formand - en post han besatte i knap 25 år frem til 2009.

I 1990 udtalte Mogens at klubbens målsætning var at 1. holdet skulle spille i 3. division - en målsætning der på den tid virkede en kende urealistisk. Men dog, 4 år senere i i1994 spillede holdet i 3. division og Mogens visison var bragt til live.

Som spiller har Mogens spillet et utal af kampe for Dragør Badminton, og han har også førstepladsen i spillede kamp for klubben med 880. Til denne ære kan nævnes at Mogens i 1983 blev Københavnsmester med Peter Christiansen i Herredouble i veteranrækken.

I 2006 var Mogens en stor del i at Dragør Badminton fusionerede med Amagerland Badmintonklub, der på daværende tidspunkt var Dragørs 2. største badminton klub.

Som en kulmination på 25 års formandsskab i Dragør Badminton modtog Mogens Dragør Sports- og kulturpris i 2009 for hans arbejde for Dragør Badminton og ikke mindst udbredelse af Badminton i Dragør. Mogens har alle år kæmpet for at alle medlemmer får en god oplevelse med badminton samtidig med, at der har ligget sportslige ambitioner for klubben.

I de år hvor Dragør Badminton har haft de højeste medlemstal, størst medlemsfremgang og de bedste sportslige præstationer har Mogens Nygaard været formand i klubben. Dette skyldes ikke kun Mogens' frivillige arbejde, men også en god sammensat bestyrelse, stærke udvalg samt masser af frivilige spillere og forældre - det kræver bare en person at få skubbet alle de kræfter i den rigtige retning, og den person har Mogens været i næsten en hel generation.